HomeContact Us
Stichting REGUSA
Home

Welkom op de website van Stichting REGUSA / Welcome to the web site of Stichting REGUSA

Stichting REGUSA stelt zich ten doel de bevordering van de internationalisering van de bedrijvigheid in Nederland,
waaronder begrepen het bevorderen van bedrijfshuisvesting en -ondersteuning, en voorts het verrichten van alle
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting REGUSA wants to promote the internationalization of business in the Netherlands including the promotion of
housing and support of companies, and also perform all further actions which are related or can be conducive to the
above in the broadest sense.
 


Home|Contact Us